Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2017

nolight

Czy to nie absurdalne, że wspomnienia o dobrych czasach o wiele częściej doprowadzają do łez, niż wspomnienia o tych złych?

— Walter Moers
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaiambass iambass

April 11 2017

nolight

Jesteśmy psychicznie przetrąceni i myślę, że długo potrwa, nim zaczniemy żyć normalnie.

— R. Kapuściński
Reposted fromjobi jobi viaiambass iambass
nolight
I może przez krótką chwilę ty poczujesz to samo i też uśmiechniesz się do wspomnień, które na zawsze pozostaną naszą wspólną własnością. 
— Nicholas Sparks
Reposted frommefir mefir viaiambass iambass

April 10 2017

nolight
Z kobietą nie ma żartów –
w miłości czy w gniewie
Co myśli, nikt nie zgadnie;
co zrobi, nikt nie wie.
— Aleksander Fredro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
nolight
8695 97e0 500
Reposted fromkatsiu katsiu viamefir mefir
5003 852b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamefir mefir
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viamefir mefir
nolight
4465 b7a7
Reposted fromtatze tatze viamefir mefir
nolight
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
nolight
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
nolight
Precz z moich oczu!... posłucham od razu, Precz z mego serca!... i serce posłucha, Precz z mej pamięci!... nie - tego rozkazu Moja i twoja pamięć nie posłucha.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
nolight
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamefir mefir
nolight
There are many theories about love.
Some say it can cut you like a knife. Others believe that it’s the best feeling you can ever have. But it’s not a feeling. It’s a choice, whether you know it or not. Whether you like it or not.
— Calia Read, Figure Eight
Reposted frommefir mefir

March 25 2017

nolight
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadusielecc dusielecc
nolight
2465 850d 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viadusielecc dusielecc
nolight
0132 0b1d 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viadusielecc dusielecc
nolight

"Poza tym na samotność, umartwianie się i użalanie nad sobą trzeba mieć strasznie dużo czasu. Ludzie, którzy nie chcą czuć się samotni i nie chcą tego tak dotkliwie odczuwać, ratują się, wypełniając sobie dzień tak, że nie mają wolnej chwili."

— bezsprzecznie J.L. Wiśniewski
Reposted fromhysterie hysterie viadusielecc dusielecc
nolight
8618 01b3
Reposted fromdailylife dailylife viadusielecc dusielecc
nolight
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może.

Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viadusielecc dusielecc
nolight
Nie można wymagać, byśmy byli w stanie przewidzieć wszystkie następstwa naszych czynów, wyobrażając sobie najpierw bezpośrednie, potem pośrednie i wreszcie wyimaginowane skutki życiowych decyzji. Nikt wówczas nie miałby odwagi ruszyć się z miejsca, do którego przykułyby go wątpliwości.
— Jose Saramago
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viadusielecc dusielecc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl