Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

nolight
Poddaję się, kurwa, jestem upośledzona emocjonalnie i nie nadaję się do kochania najwyraźniej, gdzieś po drodze popełniam błąd, którego nikt przy zdrowych zmysłach nie może mi wybaczyć.
http://irima.blox.pl/
Reposted fromwyliczanka wyliczanka vialandofmagic landofmagic
nolight
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
nolight
Czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. Nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— Grażyna Jagielska
Reposted frominpassing inpassing vialandofmagic landofmagic
nolight
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza vialandofmagic landofmagic
nolight
Ludzie uwielbiają być ranieni. Odruchowo i posłusznie idą tam, gdzie jest ból. Kojarzą go z bezpieczeństwem. Mylą z miłością. To nawet nie jest smutne, to banalne jak cykl dobowy i prawie wszyscy są do tego przyzwyczajeni.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena vialandofmagic landofmagic
nolight
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) 
Tak naprawdę można je złamać tylko raz. 
Reszta to ledwie zadrapania.
Reposted fromchocoway chocoway vialandofmagic landofmagic
nolight
Reposted fromVix Vix vialandofmagic landofmagic
nolight
3932 61c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialandofmagic landofmagic
nolight
Kto Cię tak dziewczyno zmienił?
nolight
People will leave you, but that doesn’t mean it is your fault.
nolight
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck - Na wschód od Edenu
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialandofmagic landofmagic
nolight
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin vialandofmagic landofmagic
nolight
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...) z Twoją pomocą.
nolight
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely vialandofmagic landofmagic
nolight

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viawasteland wasteland
nolight
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die vianiskowo niskowo

June 18 2017

nolight
8146 41cb
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaover-land over-land
nolight
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viawasteland wasteland
nolight
4804 dd6e
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaehh ehh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl