Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

4365 d7c4 500
Reposted frombrumous brumous viaohhh ohhh
nolight
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viaohhh ohhh
nolight
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaohhh ohhh
3932 7177
Reposted frommatteo90 matteo90 viaohhh ohhh
nolight
4866 cde2
Reposted fromfungi fungi viaohhh ohhh
nolight
1761 f0b5 500
Reposted fromkaiee kaiee viaohhh ohhh
nolight
0022 9ddd
Reposted fromretro-girl retro-girl viaohhh ohhh
nolight
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaohhh ohhh
nolight
6730 9c2e
Reposted fromcocopaulina cocopaulina viaohhh ohhh
9310 a070 500

adoir:

nitroxed:

exhubrant:

e x h u b r a n t 

n i t r o x e d

- A.
Reposted fromtosiaa tosiaa viaohhh ohhh
6411 8f15
Reposted fromamatore amatore viaohhh ohhh
nolight
1373 ed65 500
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
nolight
Ból to tylko opuszczająca ciało słabość.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx vianiskowo niskowo
nolight
Reposted fromRynn Rynn vianiskowo niskowo
nolight
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.
On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.
Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
Reposted fromhowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo vianiskowo niskowo
nolight
Możesz tęsknić leżąc samotnie w łóżku lub nazwać to chwilą słabości i zwątpienia. Jednak kiedy na najlepszej imprezie swego życia, rozglądasz się po śmiejących się znajomych, uśmiechasz się do nich - i uderza Cię ta przytłaczająca, pusta tęsknota, bo przypominam sobie o nim - zastanawiasz się co teraz robi i jak to by było, gdybyście byli tutaj teraz razem...

W takich momentach tęsknisz najprawdziwiej, bo takie chwile to szczery krzyk serca, które tęskni, że nie spędza najfajniejszych chwil swojego życia z kimś, kto miał tu być już na zawsze. 
— Kobus
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianiskowo niskowo
nolight
9717 aba4 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianiskowo niskowo
nolight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl