Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

nolight
0807 02dd
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viamefir mefir
nolight
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viamefir mefir
nolight
1814 a5ec 500
wciąż nie wiadomo 
Reposted fromUbik Ubik viamefir mefir
nolight
6351 980f 500
W końcu przeziębisz się od chłodu bijącego z twego wnętrza.

August 02 2017

nolight
"- Pamiętasz... - zaczynam. - Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko."
— Jodi Picoult - "Bez mojej zgody"
Reposted fromarizonadream arizonadream viaiambass iambass

July 14 2017

nolight

July 13 2017

nolight
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
nolight
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne vianiskowo niskowo
8164 28d0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianiskowo niskowo
nolight
Na chwilę uwierzyłam, że mogło by być inaczej. A potem spadłam z 369 piętra i połamałam się cała. Każda kość, każde marzenie, każda nadzieja, wszystko. I wtedy wreszcie zrozumiałam, że nigdy nie będzie inaczej. Zawsze będzie tak samo.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
nolight
0600 3827
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie vianiskowo niskowo
nolight

July 12 2017

nolight
8617 78d2
Reposted fromdelgada delgada viabylejaka bylejaka
nolight
Reposted frommefir mefir viabylejaka bylejaka
nolight
1849 e62e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabylejaka bylejaka
nolight
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viabylejaka bylejaka
nolight
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
Reposted frommirabelia mirabelia viabylejaka bylejaka
nolight
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl